Kick-off samenwerking Startplein Techniek met Loopbaanleren.

Eind augustus zijn het Leerwerkloket Rivierenland, BètaTech Services en Stichting JobHulp Culemborg gestart met het project Startplein Techniek met Loopbaanleren, gefinancierd door Instituut Gak (www.instituutgak.nl).  Doel van deze samenwerking is om de brug te slaan tussen mensen, die willen werken in de techniek en techniekbedrijven die staan te springen om nieuw personeel. Het is een tweejarig project, met als doel om 30 werkzoekenden te matchen aan werkgevers in de techniek.

Startplein Techniek staat voor organisatie en begeleiding van laagdrempelige ontmoetingen van werkgevers in de techniek en werkzoekenden met interesse of enige ervaring. We realiseren meeloopdagen, oriëntatie-stages of korte proefperiodes bij werkgevers in de techniek, ondersteunen bij de oriëntatie en inschrijving bij opleidingen, en coachen op het versterken van werknemersvaardigheden.

De verschillende partners brengen ieder hun eigen expertise met zich mee. Leerwerkloket Rivierenland brengt kennis en ervaring over alle verschillende opleidingstrajecten in, BètaTech Services de ervaring om deuren te openen bij bedrijven en JobHulp Culemborg coacht en begeleidt de kandidaten die graag een stap willen maken richting techniek.

Ook Instituut Gak ziet de voordelen van een dergelijke samenwerking en ondersteunt het project financieel. Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen. Met de kick-off vorige week is de samenwerking officieel van start gegaan.

Voor meer info, vragen of aanmeldingen: www.jobhulp.org / jobhulp@gmail.com.

Op de foto de vertegenwoordigers van de verschillende projectpartners: Irene van Helden, Wilma de Wolf, Jan Heeres, Shelly Bilgen, Joke Broekhuizen, Liesbeth Ormel en Jolanda Althuis.

Advertentie