ANBI

Op deze pagina vindt u alle relevante ANBI-gegevens van JobHulp Culemborg.

 • Officiële naam: Stichting JobHulp Culemborg
 • KVK-nummer: 63259222
 • RSIN: 855158049
 • Postadres: postbus 153, 4100 AD, Culemborg
 • E-mailadres: JobHulp@gmail.com
 • Doelstelling: werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan die bij hen past’.
 • Bestuurssamenstelling:
  • >  dhr. Gerard Voordijk (voorzitter)
  • > dhr. Niek Visser (penningmeester)
  • > dhr. Brian Bongers (secretaris)
  • >  mevr. Ina Tanis-Schepers (algemeen bestuurslid)
 • Beloningsbeleid: wij zijn een vrijwilligersorganisatie; alle bestuursleden en vrijwilligers doen het werk onbezoldigd. Om onze hoge kwaliteitsnormen voor zorg en begeleiding van de vrijwilligers waar te maken, maken we gebruik van ANBI-logo(betaalde) professionele trainers en maatjescoördinator.
 • Actueel jaarverslag / samenvatting jaarrekening
  > Download hier het Jaarverslag 2017
Advertenties