ANBI

Op deze pagina vindt u alle relevante ANBI-gegevens van JobHulp Culemborg.

 • Officiële naam: Stichting JobHulp Culemborg
 • KVK-nummer: 63259222
 • RSIN: 855158049
 • Postadres: Oranje Nassaulaan 34, 4101 JT, Culemborg
 • E-mailadres: JobHulp@gmail.com
 • Doelstelling: ‘werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan die bij hen past’
 • Bestuurssamenstelling:
  • Dhr. Joop Kaldeway
  • Dhr. Rien van der Veer
  • Mevr. Marleen van Dijk
 • Beloningsbeleid: wij zijn een vrijwilligersorganisatie; alle bestuursleden en vrijwilligers doen het werk onbezoldigd. Om onze hoge kwaliteitsnormen voor zorg en begeleiding van de vrijwilligers waar te maken, maken we gebruik van ANBI-logo(betaalde) professionele trainers en maatjescoördinator.
 • Wij meten jaarlijks onze impact: doen we, wat we beogen te doen, welke resultaten halen we, wat is onze meer kwalitatieve impact, naast het vinden van een baan? Interesse? Download hier het verkorte Overzicht en Impact Meetlat 2022.
 • Actueel jaarverslag / samenvatting jaarrekening

-> Download hier het Jaarverslag JH-Culemborg 2022-def

De officiële jaarcijfers voor 2022 liggen nog bij de accountant, u kunt hier desgewenst het voorlopige Financieel overzicht 2022 Extern downloaden.

Advertentie