ANBI

Op deze pagina vindt u alle relevante ANBI-gegevens van JobHulp Culemborg.

 • Officiële naam: Stichting JobHulp Culemborg
 • KVK-nummer: 63259222
 • RSIN: 855158049
 • Postadres: Vlistpad 2, 4105 ZN, Culemborg
 • E-mailadres: JobHulp@gmail.com
 • Doelstelling: werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan die bij hen past’
 • Bestuurssamenstelling:
  • Dhr. Niek Visser
  • Dhr. Rien van der Veer
  • Mevr. Marleen van Dijk
  • Mevr. Agnes Pater
 • Beloningsbeleid: wij zijn een vrijwilligersorganisatie; alle bestuursleden en vrijwilligers doen het werk onbezoldigd. Om onze hoge kwaliteitsnormen voor zorg en begeleiding van de vrijwilligers waar te maken, maken we gebruik van ANBI-logo(betaalde) professionele trainers en maatjescoördinator.
 • Actueel jaarverslag / samenvatting jaarrekening

-> Download hier het Jaarverslag 2020

De officiële jaarcijfers voor 2020 liggen nog bij de accountant, u kunt hier desgewenst de voorlopige jaarcijfers 2020 downloaden.